Boendermaker Taaltrainingen

Welkom

Welkom op de website van Boendermaker Taaltrainingen. Wij verzorgen tegen een scherpe prijs, voor u of uw bedrijf:

  • groepstraining Grammatica, spellen en schrijven
  • losse workshops over specifieke taalkwesties
  • tekstredactie
  • BoentaalJournaal (tweemaandelijks, gratis)

Motto en visie
Ons motto is: uw verhaal in betere taal.
Veel mensen zijn in hun vak heel goed. Toch blijkt dat hun teksten nogal eens onduidelijkheden en fouten bevatten. Daardoor hebben officiële stukken en brieven vaak niet de vorm die de inhoud wel verdient. Dat heeft belangrijke gevolgen:

  • Hoe uw tekst overkomt representeert uw inhoudelijke expertise niet, of niet optimaal. Uw lezer neemt uw inhoud minder serieus, omdat de vorm niet voldoende verzorgd is. Bovendien, als een tekst niet makkelijk leest, is dat onprettig voor de lezer.
  • Screen- en correctiewerk duren langer dan nodig is. Dit betekent een grotere werklast voor uw secretariaat.
  • Gebrekkig taalgebruik leidt – in het ergste geval – tot inhoudelijke misverstanden.

Betere taal?
Wij helpen u graag om betere taal te leren gebruiken, want uw boodschap verdient dat.
Wat verstaan wij onder betere taal?

  • Correct: geen fouten in spelling, grammatica en stijl; correcte verbindingen, samentrekkingen en leestekens.
  • Duidelijk: helder, onbetwistbaar, begrijpelijk, logisch, vanzelfsprekend, nauwkeurig en ondubbelzinnig.
  • Leesbaar: vlot te lezen, geen overbodige woorden, geen lange zinnen, geen ingewikkelde terminologie.

Met onze hulp krijgen uw brieven en stukken de betere taal, die de inhoud verdient. Dit kan op incidentele basis, als wij uw tekst redigeren. Maar het kan ook duurzamer: in een cursus leren uw werknemers hun boodschap correct, duidelijk en leesbaar op papier zetten. Of, in een workshop wordt alleen dat onderdeel bijgespijkerd dat voor u het meest relevant is.
En dat levert u pure winst op: uw lezer is tevreden, uw uitstraling wordt professioneler, uw boodschap wordt serieuzer genomen en screen- en correctiewerk nemen af.

Abonneer u nu op het gratis BoentaalJournaal, met taaltips-en-trucs, nieuws over Nederlands en onze taalblog. Stuur een mailtje naar info@boentaal.nl met als onderwerp BoentaalJournaal.
Klik hier voor meer informatie over de taaltrainer en de activiteiten van Boendermaker Taaltrainingen.
Klik hier voor kant-en-klare producten en de scherpe prijzen.
Klik hier voor de weblog, die een frisse blik op de Nederlandse taal en haar actualiteit werpt.
Test hier uw kennis van het Nederlands; bent u zo goed als u vermoedt?